Huisregels & Privacywetgeving

Huisregels

De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de behandelaar en de cliënt aanwezig zijn. De behandelaar handelt met grote zorg. 

Het behandelplan en de werkwijze wordt voorafgaand aan het behandeltraject besproken met de cliënt. Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient de cliënt dit direct aan te geven. Indien de cliënt akkoord gaat met het behandelplan is er sprake van een behandelovereenkomst.

De behandelaar en cliënt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de behandelaar het recht om de cliënt toegang tot het pand te ontzeggen.

De behandelaar is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in of rondom het pand.

Indien het niet mogelijk is om op de afspraak aanwezig te zijn, dient de client dit zo snel mogelijk aan de behandelaar door te geven. Afspraken die minstens 24 uur van te voren zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht. Bij afzeggingen korter dan 24 uur behoud de behandelaar het recht voor om de client de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Privacy

Om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren worden administratieve en medische gegevens opgeslagen en bewerkt. De cliënt heeft te allen tijden het recht om deze gegevens in te zien en uitleg te vragen.

De therapeut is verantwoordelijk voor correcte beveiliging van de database waar de gegevens worden bewaard. Persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor doeleinden die niet aan de cliënt gemeld zijn en persoonsgegevens worden nooit doorgestuurd of verkocht aan derden.